Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ sáu, 22/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 145

Lễ phát động "Tháng hàng động quốc gia về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019"

Sáng 22/11 Chi Đoàn đã tham gia lễ phát động "Tháng hàng động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019"

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87