Cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Trần Quốc Toản hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2021 với chủ đề “ Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới.”
Thứ hai, 7/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 869

KẾ HOẠCH THỜI GIAN Năm học 2017 - 2018

Căn cứ theo CV số 1019/PGDĐT-VP của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 7 về kế hoạch thời gian năm học 2017 -2018, Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã xây dựng Kế hoạch thời gian năm học cụ thể như sau:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88