Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ ba, 15/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 43

Tháng 10 - 2019

1. Triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản năm học 2019-2020.

quy_tac_ung_xu_148202016.docx

2. Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020.

3. Văn bản số 1298/GDĐT-TH về Hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

vb-1298-gddt-vb_148202016.pdf

4. Văn bản số 1299/GDĐT-TH về Hướng dẫn nội dung hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020-2021.

cv-1299-gddt-vp_148202016.pdf

5. Văn bản số 1369/GDĐT-TH về Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

vb-1369-huongdantochucdayhoclop1111020199_148202016.pdf

6. Kế hoạch số 1246/KH-GDĐT  về Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2019-2021.

kh-1246-gddt_148202016.docx

7. Văn bản số 553-CV/ĐTN-BTN về việc hiệp thương thống nhất nhân sự phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường.

cv-553-dtn-btn_148202016.pdf

8. Văn bản số: 1316/GDĐT-VP Về tăng cường lực lượng đảm bảo TTATGT trước cổng trường học năm học 2019-2020.   

vb-1316-gddt-vp_148202016.doc

9. Kế hoạch số 1280/KH-GDĐT Thực hiện công tác chính trị tư tưởng năm học 2019-2020 và kế hoạch của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

kh-128-gddt_148202016.doc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88