Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ hai, 25/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 41

Tháng 11 - 2019

1. Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

tt-17-2019-bgddt_148202016.pdf

2. Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

tt-182019ttbgddt_148202016.pdf

3. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

tt-192019ttbgddt_148202016.pdf

4. Kế hoạch, Quy chế tiếp công dân năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

kh_tiep_cong_dan_148202016.doc

5. Quy chế đối thoại năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

quy_che_doi_thoai_148202016.docx

6. Triển khai Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2018 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

ct1737-ct-bgd_dt_148202016.pdf

7. Văn bản số 1417/HD-GDĐT  ngày 22 tháng 10  năm 2019 về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế.

vb-1417-hd-gddt_148202016.docx

8. Triển khai kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

* Phối hợp với Đội Thiếu niên nhà trường tổ chức Hội thi Ruông chuông vàng tìm hiểu về Quyền trẻ em và Luật giao thông đường bộ cho học sinh (ngày 08/11/2019).

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88