Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Chủ nhật, 15/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 50

Tháng 12 - 2019

1. Công văn số 1621/GDĐT-VP ( ngày 05/12/2019) Về hướng dẫn cập nhật, rà soát,bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới năm tháng 12/2019.

cv-1621-gddt-vp_158202021.doc

2. Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Danh mục sách giáo khoa lóp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

qd-4507-bgddt_158202021.pdf

3. Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp cơ sở giáo dục phổ thông.

tt222019ttbgddt_158202021.pdf

4. Kế hoạch số 311-KH/QU ngày  04  tháng  11  năm 2019 Tổ chức đối thoại với Bí thư Quận ủy;

kh-311-qu_158202021.pdf

5. Văn bản số 1475/HD-TCKH-GDĐT ngày  22  tháng  10  năm 2019 Hướng dẫn sử dụng học phí và thu khác năm học 2019-2020;  

6. Văn bản số 1417/HD-GDĐT ngày  22  tháng  10  năm 2019  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học  2019-2020 về công tác pháp chế;

vb-1417-gddt_158202021.docx

7. Kế hoạch số 1492/KH-BDGD ngày  04  tháng  11  năm 2019 Kế hoạch công tác bồi dưỡng giáo dục năm học 2019-2020.

kh-1492-bdgd_158202021.pdf

8. Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88