Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ sáu, 20/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 43

Tháng 9 - 2019

1. Thông tư 17/2012/ TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

tt_17-2012-tt-bgddt_148202016.doc

2. Văn bản 2447/GDĐT-VP của Sở GDĐT TPHCM về việc quản lý các hoạt động dạy thêm học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn thành phố.

vb-2447-gddt-vp_148202016.pdf

3. Văn bản số 629/PGDĐT-TC về chấm dứt việc tổ chức dạy thêm học thêm tại các trường trên địa bàn quận 7 từ năm học 2016 – 2017.

4. Luật giao thông đường bộ.

luat_giao_thong_duong_bo_148202016.DOC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88