Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ hai, 20/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 55

Tháng 1 - 2020

1. Văn bản số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức.

van_ban_hop_nhat_25_13820209.pdf

2. Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Viên chức.

van_ban_hop_nhat_26_13820209.pdf

 3. Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

nghi_dinh_14_13820209.pdf

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88