Cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Trần Quốc Toản hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2021 với chủ đề “ Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới.”
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 6/3/2017
Lượt đọc: 70

luật phòng cháy và chữa cháy (tháng 1/2017)

Số/Ký hiệu: 27/2001/QH10
Ngày ban hành: 29/6/2001
Ngày có hiệu lực: 4/10/2001
Người ký: Nông Đức Mạnh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: Luat PCCC.doc
Nội dung:

LUẬT

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88