Cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Trần Quốc Toản hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2021 với chủ đề “ Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới.”
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 8/3/2017
Lượt đọc: 39

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục (2/2017)

Số/Ký hiệu: 35/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày có hiệu lực: 16/2/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
File đính kèm:
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88