Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật an toàn, vệ sinh lao động (3/2017)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Luat An toan, ve sinh lao dong .doc
84/2015/QH13Pháp chế 08-03-2017
2 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục (2/2017) 35/2015/TT-BGDĐTPháp chế 08-03-2017
3 Luật giao thông đường bộ (10/2016) 51/2001/QH10Pháp chế 08-03-2017
4 luật phòng cháy và chữa cháy (tháng 1/2017)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Luat PCCC.doc
27/2001/QH10Pháp chế 06-03-2017
5 Luật bình đẳng giới của quốc hội khóa xi, kỳ họp thứ 10 73/2006/QH11 Pháp chế 29-12-2016
6 Luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (10/2016)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat bao ve tre em 2004.docx
File thứ 2: luat bao ve tre em 2004.docx
25/2004/QH11 Pháp chế 29-10-2016
7 Thông tư 35-2015-TT-BGDDT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo Dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TT_35.2015_TT-BGDDT_Hdan_ctac_thi_dua_khen_thuong_nganh_GD.doc
 Pháp chế 24-02-2016
8 Thông tư số 28 quy định chế độn làm việc của Giáo Viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TT số 28 quy đinh che đo lam việc của gv PT.doc
 Pháp chế 24-02-2016
9 Thông tư 17 -2012 về dayh thêm và học thêm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: THONG TƯ 17 -2012 VE DAY THÊM HOC THÊM .doc
 Pháp chế 24-02-2016
10 Luật số 10-BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Luật số 10-BỘ LUẬT LAO ĐỘNG .doc
 Pháp chế 23-02-2016
11 Điều Lệ Nhà Trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Điều Lệ Nhà Trường.doc
 Pháp chế 23-02-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích